PREGUNTES FREQÜENTS DEL SECTOR COMERÇ EN RELACIÓ ALS EFECTES DEL COVID-19

comerç tancat
1) Quins establiments de l’àmbit comercial poden romandre oberts al públic?
Només podran restar oberts al públic els establiments d’alimentació, begudes, farmàcies, metges, òptiques i productes ortopèdics productes higiènics, perruqueries, premsa i papereria, combustible per l’automoció (benzineres), tabacs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments d’animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries i bugaderies.
2) Aleshores, els centres comercials estaran oberts?
No, restaran tancats durant 15 dies; tret de les excepcions contingudes
en la resposta anterior.
3) Quina distància s’ha de mantenir entre clients dins la botiga?
Cal mantenir la distància d’entre 1 i 2 metres, com a mínim, de la resta de persones dins l’establiment. Així mateix, també ha d’evitar-se l’aglomeració de gent fora de l’establiment.
4) Els subministraments a botigues d’aliments i supermercats estan assegurats?
Sí, la distribució alimentària està considerada un servei essencial i es coordina amb les plataformes de distribució l’arribada de productes bàsics.
5) M’han fet tancar el meu comerç, però no incorre en ningun supòsit de limitació segons l’establert al Reial Decret 463/2020, què puc fer?
És recomanable demanar l’aixecament d’acta, i quedar-vos còpia amb la
justificació de motius i la base normativa que acrediti aquesta decisió.
6) Què es considera un servei essencial?
Seguretat i emergències, electricitat, aigua potable, combustibles, gas, telecomunicacions, permisos penitenciaris, residus urbans i industrials, residus sanitària, subministraments sanitaris i de farmàcia, distribució alimentària humana i per a granges i centres d’animals, animals vius/morts -escorxadors-.
7) Durant la vigència de l’Estat d’Alarma, quines limitacions de circulació tinc?
Les persones podran circular per les vies d’ús públic, per la realització de les següents activitats:
* Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
* Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.
* Desplaçaments al lloc de treball per efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial.
* Retronar al lloc de residència habitual.
* Assistència i cura de les persones grans, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
* Desplaçaments a entitats financeres i d’assegurances.
* Per causa de força major o situació de necessitat.
* Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa que haurà de fer-se INDIVIDUALMENT, tret que s’acompanyi a persones amb discapacitat o per altra causa justificada.
8) Puc circular amb el meu vehicle?
Es permet la circulació de vehicles particulars per les vies d’us públic només per la realització de les activitats referides en la pregunta anterior; o bé per al proveïment de carburant a gasolineres o estacions de servei.
En qualsevol desplaçament, han de respectar-se les recomanacions i obligacions dictades per les autoritats sanitàries.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s